Інформація про заклад

Інститут створений у 1999 році як структурний підрозділ широко відомого Університету «Україна». У Вінницькому соціально-економічному інституті діє 2 факультети: факультет бізнесу і права та факультет соціальних технологій; 7 кафедр (правознавства, економіки та менеджменту, фундаментальних дисциплін, психології, фізичної реабілітації, соціальної роботи, журналістики та інформаційних технологій), на яких працюють науковці і практики з великим досвідом роботи. Створено необхідну для організації навчального процесу матеріально-технічну базу: сучасні навчальні аудиторії та лабораторії, комп’ютерні класи, актова зала, студентське кафе, спортивна та тренажерна зали. Загальний фонд наукової бібліотеки нараховує 50 тисяч примірників наукової, навчально-методичної, художньої та публіцистичної літератури, також на базі інституту працює філія обласної наукової бібліотеки ім. Тімірязєва та читальня. Здійснюються наукові дослідження у різних галузях, публікуються праці провідних науковців інституту у фахових періодичних виданнях. Проводяться студентські і міжнародні конференції, за підсумками яких видаються ВАКівські збірники, працюють різноманітні студентські гуртки. Навчальний процес забезпечують 15 професорів, 13 докторів наук, 60 кандидатів наук та 49 доцентів. За роки діяльності інститут випустив тисячі висококваліфікованих спеціалістів.