Юридична клініка

НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИЙ ПІДРОЗДІЛ ВНЗ «ЮРИДИЧНА КЛІНІКА»

кафедри правознавства Вінницького-соціально економічного інституту Університету «Україна»

ЗАГАЛЬНЕ КЕРІВНИЦТВО

Світлак Ірина Іванівна – перший проректор, проректор з навчально-виховної роботи ВСЕІ Університету «Україна», завідувач кафедри правознавства, кандидат юридичних наук, доцент.

 

 

СТРУКТУРА ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ:

 

Керівник юридичної клініки – Поджаренко Катерина Євгенівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри правознавства, заступник завідувача кафедри правознавства;

 

 

Провідний куратор юридичної клініки – Парпальос Дмитро Миколайович, директор ТОВ «Юридична фірма «Правовий акцент»;

 

 

Викладачі – куратори – Скірський Іван Васильович, кандидат юридичних наук, професор кафедри правознавства; Тунік Юрій Миколайович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри правознавства; Ковальчук Юрій Іванович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри правознавства;

Студенти-консультанти – студенти старших курсів спеціальності «Правознавство» Соціально-гуманітарного факультету ВСЕІ Університету «Україна».

Юридична клініка є структурним підрозділом Вінницького соціально-економічного інституту Університету «Україна» і створена як база для практичного навчання та проведення навчальної практики студентів старших курсів юридичної спеціальності.

Клініка має склад учасників: загальне керівництво, керівник юридичної клініки, куратор юридичної клініки, викладачі – куратори юридичної клініки, студенти-консультанти юридичної клініки. Крім того, у разі виникнення необхідності до діяльності у клініці можуть залучатися необхідні спеціалісти.

У своїй діяльності юридична клініка керується законодавством України, Статутом Університету та Положенням про неї.

Прийом громадян і консультування здійснюється кожного дня з 10:00 до 16:00 у приміщенні ВСЕІ Університету «Україна».

ЛАСКАВО ПРОСИМО!

Консультації для малозабезпечених верств населення безкоштовні!