Фінанси, банківська справа та страхування

Фахівець за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» – економіст-фінансист високої кваліфікації, підготовлений для виконання різноманітних організаційно-управлінських функцій у всіх галузях економічної діяльності.

Знання надаються досвідченими, кваліфікованими викладачами : 4 професори, 10 доцентів, 2 старших викладача, 1 асистент.

Протягом терміну навчання студенти спеціальності вивчають такі дисципліни, як:

 • Історія економічної думки
 • Економічна теорія
 • Економіка підприємства
 • Політична економія
 • Стратегічне управління
 • Регіональна економіка
 • Міжнародна економіка
 • Фінансовий аналіз
 • Інвестиційний аналіз
 • Бізнес-план підприємства
 • Фінанси
 • Місцеві фінанси
 • Гроші та кредит
 • Грошово-кредитна система зарубіжних країн
 • Ринок фінансових послуг
 • Фінанси підприємств
 • Бюджетна система
 • Банківська система
 • Податкова система
 • Фінансовий аналіз
 • Платіжні системи
 • Фінансовий ринок
 • Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва
 • Бюджетування діяльності суб’єктів підприємства
 • Планування діяльності підприємств
 • Фінансовий менеджмент
 • Історія грошово-кредитних відносин в Україні
 • Страхові послуги
 • Страхування
 • Фінансове посередництво
 • Управління фінансовою санацією підприємства
 • Міжнародні розрахунки та валютні операції
 • Фінансовий менеджмент у малому та приватному бізнесі
 • Фінансова санація та банкрутство підприємств
 • Фінансово-банківська статистика
 • Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва
 • Фінансове планування
 • Економічний аналіз
 • Макроекономіка
 • Економетрика
 • Системи технологій
 • Маркетинг
 • Інвестування

Випускники спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» мають право працювати на посадах:

 • керівниками і менеджерами фінансових управлінь, відділів і служб в органах управління держави всіх рівнів, фінансовій, банківській і страховій сферах;
 • консультантами та експертами з фінансових питань у будь-яких компаніях різних галузей економіки України та зарубіжжя, в кредитно-фінансових та не кредитних фінансових установах;
 • фахівцями фондового та форексного ринку;
 • експертами-аналітиками у відділах прогнозування і моделювання на підприємствах і в компаніях будь-якої форми власності як на території України, так і за її межами;
 • фінансовими менеджерами всіх рівнів управління державних та недержавних структур.

Студенти – випускники спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» можуть здійснювати діяльність у всіх сферах економіки. Причиною цього є висока професійна підготовка спеціалістів, прогресивні методи навчання. Викладання дисциплін здійснюють виключно професіонали, які мають значний досвід теоретичної підготовки та практичної діяльності.

Презентація кафедри економіки та менеджменту