Фізична терапія, ерготерапія

Фахівець-реабілітолог – це одна з найпрестижніших спеціальностей нашого часу.

Знання надаються досвідченими, кваліфікованими викладачами з відповідними науковими ступенями. У складі кафедри 10 викладачів: 1 доктор наук, 6 кандидатів наук, 2 старших викладачі, 1 асистент. Двоє викладачів працюють над кандидатськими дисертаціями.

 

Навчальна програма спеціальності передбачає
вивчення студентами таких дисциплін:

 • Основи фізичної реабілітації
 • Методи фізичної реабілітації
 • Технічні засоби фізичної реабілітації
 • Медико-біологічні основи відновлення у фізичній реабілітації та фізичній культурі
 • Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів
 • Фізична реабілітація при порушенні діяльності серцево-судинної та дихальної систем
 • Фізична реабілітація при хірургічних захворюваннях
 • Фізична реабілітація в хірургії
 • Фізична реабілітація при захворюваннях опорно-рухового апарату
 • Фізична реабілітація людей середнього та похилого віку
 • Фізична реабілітація в педіатрії
 • Основи догляду за хворими та інвалідами
 • Загальні основи надання невідкладної медичної допомоги спортсменам, хворим і інвалідам
 • Курортологія
 • Основи раціонального та оздоровчого харчування
 • Основи лікувальної фізкультури (ЛФК)
 • Організація та методика туризму та рекреаційно-оздоровчої роботи
 • Спортивна фармакологія
 • Екстремальна фізична реабілітація
 • Вікова анатомія
 • Спортивна медицина
 • Методи тестування рухових здібностей
 • Анатомія людини
 • Біомеханіка
 • Методика обстеження у лікарському контролі
 • Фітонцидологія
 • Лікувально-реабілітаційний масаж та мануальна терапія
 • Лікарсько-педагогічний контроль
 • Масаж загальний
 • Фітотерапія
 • Фізіологія людини
 • Фізіотерапія
 • Спортивна фізіологія
 • Динамічна анатомія
 • Дієтотерапія
 • Основи екології
 • Основи біології та генетики
 • Біохімія
 • Основи соціоекології
 • Основи здорового способу життя
 • Загальна теорія спорту для всіх
 • Загальна теорія здоров’я
 • Біомеханіка
 • Основи наукових досліджень
 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Організація та методика масової фізичної культури
 • Методика викладання фізичної культури
 • Теорія та методика фізичного виховання
 • Олімпійський та професійний спорт
 • Нові технології у фізичному вихованні
 • Методи дослідження у фізичному вихованні та спорті
 • Методика викладання спортивних дисциплін у вищій школі.

Фахівці з фізичної терапії можуть працювати:

 • у спеціалізованих дошкільних установах для дітей-інвалідів та дітей із вадами розвитку, спецшколах-інтернатах та загальноосвітніх дошкільних і шкільних навчальних закладах, освітніх програмах для дорослих;
 • у реабілітаційних, навчально-реабілітаційних, лікувально-реабілітаційних центрах різної відомчої підпорядкованості;
 • в лікарнях, госпіталях, диспансерах, поліклініках та інших медичних і санаторно-курортних закладах;
 • вчителями колекційної гімнастики, валеології, викладачами фізичного виховання в закладах освіти;
 • керівниками відділу, служби, лабораторії, клініки, установи чи закладу, органу управління, діяльність яких пов’язана з реабілітацією;
 • консультантами комісії, консультації, служби, підприємства, програми чи проекту на постійній або тимчасовій основі;
 • працівниками, консультантами чи керівниками підприємства, закладу, організації тощо, діяльність яких пов’язана з наданням допомоги чи обслуговування інвалідів та інших осіб, що потребують реабілітації;
 • самостійними працівниками з надання реабілітаційних послуг та консультацій, науковими співробітниками науково-дослідних, експериментальних, впроваджувальних лабораторій, установ, закладів у споріднених із реабілітацією галузях;
 • координаторами клінічної практики з фізичної реабілітації;
 • викладачами у середніх спеціальних, професійних та вищих навчальних закладах.

Студенти мають змогу проходити переддипломну практику на таких базах:

 • Український державний науково-дослідний інститут реабілітації інвалідів,
 • санаторій «Поділля» (м. Хмільник),
 • санаторій «Хмільник» (м. Хмільник),
 • Вінницький обласний госпіталь інвалідів Великої Вітчизняної війни,
 • Вінницький обласний Центр реабілітації особливої дитини «Промінь»,
 • Вінницька центральна районна клінічна лікарня,
 • Вінницька міська клінічна лікарня №1,
 • Вінницькі міські поліклініки №2, №3,
 • Вінницька міська дитяча поліклініка №2.