Соціальна робота

Ви мрієте отримати найгуманнішу вищу освіту?
Ви прагнете отримати спеціальність,
високий статус якої визнаний у всьому світі?
Ви бажаєте постійного самовдосконалення
за допомогою відомих вчених нашої країни?

Пропонуємо вам отримати професію, для якої не існує проблем безробіття.

/Files/images/Флаєр Соц Робота стор.2.jpg

В умовах переходу до ринкової економіки, через різку зміну характеру та форм соціальних відносин, злам звичних стереотипів життєдіяльності, втрату багатьма людьми соціального статусу і невизначеність перспектив розвитку як для суспільства в цілому, так і для кожного особисто, виникли серйозні труднощі, з якими тисячі людей не можуть впоратись самостійно. Соціальне напруження обумовило розгортання соціальної роботи як спеціалізованого виду діяльності, виникла необхідність у підготовці фахівців із соціальної роботи різних спеціалізацій.

Нова спеціальність – соціальна робота – впевнено посіла належне їй місце на теренах вищої школи. Послідовно просуваючись вперед, вона дістає правове, організаційне, науково-методичне забезпечення, вбирає апробований вітчизняний і зарубіжний досвід, прагне відповідати реаліям і динамізму суспільного життя XXI ст.

Підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів із соціальної роботи у вищих навчальних закладах України розпочалася трохи більше десяти років тому. Сьомий рік на визначених концептуальних засадах ведеться підготовка фахівців із соціальної роботи в Вінницькому соціально-економічному інституті Університету “Україна” кафедрою соціальної роботи у тісній співдружності з іншими кафедрами.

Концепція наскрізної підготовки розкриває основні засади формування фахівця з базовою вищою освітою освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.130102 “Соціальна робота” з наступним переходом до підготовки фахівця з повною вищою освітою освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.130102 “Соціальна робота”. У Вінницькому соціально-економічному інституті Університету “Україна” студентам надається можливість підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня – здійснюється підготовка магістрів на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» і «спеціаліст». Навчання студентів здійснюється на денній і заочній формах навчання.

Навчальна програма спеціальності передбачає вивчення студентами дисциплін:

 • Соціальна робота
 • Історія соціальної роботи
 • Теорія та технології соціальної роботи
 • Методологія та методи соціальної роботи
 • Актуальні проблеми теорії і практики соціальної роботи
 • Моделі і технології соціальної роботи в Україні та за кордоном
 • Соціальна робота з молоддю
 • Соціальна робота у сфері зайнятості
 • Соціальна робота з інвалідами
 • Соціальна робота з групами девіантної поведінки
 • Соціальна робота у сфері зайнятості населення
 • Соціальна геронтологія
 • Соціальна робота з різними групами клієнтів
 • Політологічні та соціологічні основи соціальної роботи
 • Паблік рилейшнз (PR) у соціальній роботі
 • Методика викладання соціальної роботи
 • Прикладні методики в соціальній роботі
 • Інноваційні методики в соціальній роботі
 • Профілактика і корекція “вигорання” фахівців соціальної роботи
 • Соціальна педагогіка
 • Теорія та методи соціально-педагогічної діяльності
 • Технології соціально-педагогічної діяльності
 • Соціально-педагогічні основи профорієнтаційної роботи
 • Соціально-педагогічний патронаж
 • Соціально-педагогічна діагностика
 • Історія та теорія соціології
 • Соціологія особистості
 • Інвалідність і суспільство
 • Біологічна і соціальна адаптивність людини
 • Система культурно-дозвільневої роботи
 • Соціологія культури
 • Педагогіка
 • Превентивна педагогіка
 • Персонологія
 • Деонтологія
 • Психодіагностика
 • Конфліктологія та методи розв’язання конфліктів
 • Методика роботи соціального гувернера
 • Соціальне партнерство
 • Соціалізація особистості
 • Основи соціальної реабілітації
 • Методика соціальних досліджень
 • Соціалізація і виховання особистості
 • Соціально-правова робота з інвалідами
 • Самоорганізація особистості
 • Педагогіка
 • Персонологія
 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Соціальна політика в Україні
 • Технологія обслуговування у службах соціального захисту населення
 • Законодавство у сфері соціального захисту
 • Міжнародне співробітництво у сфері соціального захисту
 • Соціальне забезпечення населення
 • Системи соціального захисту в Україні
 • Адресні соціальні допомоги
 • Сімейна політика в Україні
 • Основи державного регулювання убезпечення життя

Науково-педагогічні кадри: підготовка фахівців здійснюється висококваліфікованими спеціалістами – професорами, доцентами, старшими викладачами, асистентами, більшість із яких працюють на постійній основі.

Соціальний працівник – одна з наймолодших професій, тому не зникає до неї інтерес у молодих людей, які стоять на порозі вибору свого фаху.

Соціальний працівник за своїм фахом може виконувати різні види робіт, а саме:

 • фахівець у галузі соціального захисту населення, фахівець-організатор соціально-побутового обслуговування;
 • фахівець з соціальної роботи (державної служби зайнятості; підрозділів органів виконавчої влади з соціального захисту населення; пенсійного фонду України); керівник будинків-інтернатів для одиноких людей похилого віку; керівники соціальних будинків-інтернатів тощо;
 • фахівець з питань зайнятості; фахівець з аналізу ринку праці;
 • директор або завідувач сектору страхової фірми (компанії);
 • директор центру професійної орієнтації молоді, завідувач профконсультаційного центру;
 • профконсультант, професіонал у галузі праці та зайнятості;
 • завідувач або консультант психолого-медико-педагогічної консультації;
 • керівник підрозділів у галузі освіти (завідувач позашкільного закладу, завідувач відділення у коледжі, технікумі, завідувач закладу клубного типу).

Соціальний працівник-магістр може працювати:

 • викладачем вищого навчального закладу, вчителем середнього навчального закладу, викладачем професійного навчально-виховного закладу;
 • старшим науковим співробітником наукового відділу, науковим співробітником відділу соціального захисту населення, науковим співробітником управління соціального захисту населення.

Соціальна робота — вже сьогодні є престижною та перспективною професією, а в майбутньому потреба в таких фахівцях зростатиме.

Вінницький соціально-економічний інститут Університету “Україна” здійснює перепідготовку спеціалістів (друга вища освіта) за спеціальністю «Соціальна робота».

Форми навчання:

 • денна (тривалість навчання – 1 рік),
 • заочна (тривалість навчання – 1,5 року).

По закінченню випускники отримують диплом спеціаліста державного зразка за спеціальністю «Соціальна робота», отримуючи кваліфікацію «соціальний працівник».

На підставі отриманого диплому можна продовжити здобуття освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр”. Термін навчання — 1 рік.

Крім кваліфікації за фахом, по закінченню магістратури Ви отримуєте кваліфікацію “викладач вищого навчального закладу”.