Публічне управління та адміністрування

Менеджер – це представник особливої професії, що об’єднує в собі економіста, інженера, юриста; це професійний керівник. Він має спеціальну управлінську освіту і відповідає за розробку і прийняття рішень з організаційних питань.

За роки існування інституту підготовлено сотні фахівців-менеджерів. Наші випускники працюють на великих і малих підприємствах різних форм власності, в органах державного управління, фінансових установах, виявляючи при цьому високу якість підготовки і творчі здібності.

Навчання студентів ведеться за сучасними програмами, що відповідають освітньо-кваліфікаційним характеристикам спеціальності „Публічне управління та адміністрування”. Викладачі кафедри працюють за кредитно-модульною системою організації навчального процесу, використовують сучасні форми і методи навчання. Кожному студенту надається можливість для розвитку і повного розкриття творчих індивідуальних здібностей.

Протягом періоду навчання студенти спеціальності вивчають дисципліни:

 • Основи менеджменту
 • Екологічний менеджмент
 • Соціальний менеджмент
 • Менеджмент персоналу
 • Менеджмент соціальної роботи
 • Теорія економічного аналізу
 • Контролінг
 • Методи прийняття управлінських рішень
 • Підприємницька діяльність
 • Логістика
 • Статистика
 • Основи управлінського консультування
 • Управління якістю
 • Мікроекономіка
 • Економіка праці та суб’єктів товарного виробництва
 • Економетрія
 • Міжнародний менеджмент
 • Реінженіринг бізнес-процесів

Знання студентів закріплюються під час навчально-виробничих практик. Основною базою для їх проведення є ВАТ „Вінницяоблпаливо”. Зі студентами-менеджерами тут працюють, передають свій багатий досвід фахівці найвищої кваліфікації.

Викладання 71 дисципліни забезпечують 11 викладачів, у т.ч. 3 доктори наук, професори, 4 кандидати наук, доценти, 3 старших викладачі, 1 викладач.

Науково-дослідна робота спрямована на дослідження трансформаційних процесів в економіці України та проблем антикризового управління підприємствами і регіонами.