Право

Професія юриста пов’язана з можливістю позитивно впливати на події. Юрист може допомогти несправедливо скривдженій людині, захистити права потерпілого від злочину, допомогти людині, незаконно звільненій з роботи, поновити чи захистити оскаржувані майнові чи житлові права. Юрист, який працює слідчим, суддею, може забезпечити справедливе покарання злочинця. Прокурор має право притягти до відповідальності чиновника, який порушує закон.

Значна кількість юристів займається політикою, науковою і викладацькою діяльністю. Таким чином, професійні можливості юриста поширюються на спеціалізовані структури, тобто судові, правоохоронні органи, структури юридичних послуг, а також на загальні керівні й господарські структури.

Загальновизнаним є те, що вища юридична освіта є необхідною складовою юридичної професії. Втім, погляди фахівців на те, що таке «юридична освіта», відрізняються. Її визначають і розглядають як складову більш загальної правової освіти, як галузь вищої освіти, як фундамент юридичної професії, як запоруку професійної компетентності правника, як середовище формування нового покоління правників, як один із інструментів реалізації соціальної функції права, як критерій соціальної стратифікації, як специфічний вид підприємницької діяльності, як шлях розбудови політичної кар’єри, як спосіб реалізації особистих амбіцій тощо. Відтак не останнє місце у вихованні юриста належить навчальним закладам із підготовки фахівців права.

Вінницький інститут Університету «Україна» здійснює підготовку спеціалістів галузі знань «Право». Кафедра правознавства, що забезпечує навчальний процес є однією із найпотужніших у Вінницькому регіоні за кадровим потенціалом і нараховує 18 викладачів, із яких штатних: 1 доктор юридичних наук, завідувач кафедри, 4 кандидати юридичних наук; 1 старший науковий співробітник, 1 кандидат історичних наук та 1 старший викладач. За внутрішнім сумісництвом працюють 4 викладачі: 1 доктор юридичних наук, 3 кандидати юридичних наук і 1 кандидат історичних наук.

Важливим елементом підвищення якості практичних навичок є організація систематичного обміну досвідом із працівниками різних науково-дослідницьких та інших установ. Кафедра правознавства співпрацює з НДЕКЦ при УМВС України у Вінницькій області; Головним управлінням юстиції у Вінницькій області; Ленінським окружним судом, м. Вінниця, Вінницьким окружним апеляційним судом та ін.

Зусиллями всіх викладачів кафедри правознавства організовуються і проводяться зустрічі із працівниками судових та правоохоронних органів: державними виконавцями, слідчими прокуратури, органів внутрішніх справ, із секретарями судових засідань, секретарями суду, суддями, працівниками органів РАЦС та ін.

Для підвищення якості навчання на кафедрі правознавства постійно працюють наукові гуртки з фундаментальних та спеціально-галузевих юридичних дисциплін. З метою реалізації теоретичних знань студентами та практичного їх застосування укладено договір із науково-дослідним експертно-криміналістичним центром при УМВС України у Вінницькій області про відкриття криміналістичної філії кафедри правознавства Університету.

На базі навчального закладу створено Юридичну клініку, що співпрацює з юридичними фірмами міста. Така співпраця сприяє поглибленню практичних навичок студентів при наданні безоплатної юридичної допомоги в «Юридичній клініці» ВНЗ та надасть можливість тим студентам-консультантам, які професійно виконують свої обов’язки стати повноцінними партнерами приватних юридичних фірм.

Традиційно у Вінницькому соціально-економічному інституті Університету «Україна» в жовтні місяці відбувається «Тиждень права», присвячений професійному святу «День юриста». У червні кафедра правознавства проводить всеукраїнську наукову конференцію.

Протягом тижня кафедра правознавства організовує та проводить різноманітні заходи, метою яких є підвищення ролі правової освіти в подальшій розбудові України як правової держави та виховання у студентства поваги до закону і прав людини, з них: круглі столи, конференції, «Юридичний аукціон», «Брейн-ринг правознавців» та громадські обговорення.

Зараз досить ґрунтовно розширилися можливості юриста знайти цікаву роботу в різних сферах діяльності. Нові види робіт виникають в охороні прав споживача, авторських прав, захисту ринку від недобросовісної конкуренції, будівельному бізнесі, у сфері рієлтерської діяльності. І йдеться не просто про розширення числа робочих місць, а про те, що перелік посад, робіт, для яких потрібні знання юриста, стає дедалі ширшим.

Кафедра пишається своїми випускниками. Багато з них обіймають посади помічників суддів судів, помічників прокурорів у районних прокуратурах, в органах дізнання та досудового слідства, виконавчих органах. Значна кількість випускників працює у приватних та державних організаціях, місцевих органах державної виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, комерційних банках. Випускники спеціальності «Правознавство» отримали дозвіл на проведення криміналістичних експертиз.