Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на ІІ (ІІІ) курс

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання)
або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра (магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань), освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного спрямувань)

Споріднені спеціальності /
Інші спеціальності
ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста

Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань), напрями підготовки ОС бакалавра

Фахове випробування

Курс

Термін
навчання

Назва

 Шифр Код

Назва

стоматологія ортопедична 5.12010106 014 Середня освіта (Здоров’я людини)

Фаховий іспит

3 курс

1 р. 10 м.

фізичне виховання 5.01020101
лабораторна діагностика 5.12010201
акушерська справа 5.12010105
лікувальна справа 5.12010101
сестринська справа 5.12010102
Інші спеціальності

Фаховий іспит

Додатково

Анатомія людини

2 курс

2 р. 10 м.

хореографія 5.02020201 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Фаховий іспит

3 курс

1 р. 10 м.

бібліотечна справа 5.02010201
народна художня творчість 5.02010401
діловодство 5.02010501
Інші спеціальності

Фаховий іспит

Додатково

Іноземна мова

2 курс

2 р. 10 м.

медико-профілактична справа 5.12010103 053 Психологія

Фаховий іспит

3 курс

1 р. 10 м.

сестринська справа 5.12010102
соціальна педагогіка 5.01010601
акушерська справа 5.12010105
дошкільна освіта 5.01010101
початкова освіта 5.01010201
технологічна освіта 5.01010301
професійна освіта 5.01010401
стоматологія ортопедична 5.12010106
стоматологія 5.12010104
лікувальна справа 5.12010101
лабораторна діагностика 5.12010201
Інші спеціальності

Фаховий іспит

Додатково

Педагогіка

2 курс

2 р. 10 м.

товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001 071 Облік і оподаткування

Фаховий іспит

3 курс

1 р. 10 м.

фінанси і кредит 5.03050801
комерційна діяльність 5.03050702
маркетингова діяльність 5.03050701
прикладна статистика 5.03050601
економіка підприємства 5.03050401
інформаційна діяльність підприємства 5.03050201
бухгалтерський облік 5.03050901
оціночна діяльність 5.03050802
Інші спеціальності

Фаховий іспит Додатково

Історія економіки та економічної думки

2 курс

2 р. 10 м.

інформаційна діяльність підприємства 5.03050201 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фаховий іспит

3 курс

1 р. 10 м.

економіка підприємства 5.03050401
прикладна статистика 5.03050601
маркетингова діяльність 5.03050701
комерційна діяльність 5.03050702
оціночна діяльність 5.03050802
товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001
фінанси і кредит 5.03050801
бухгалтерський облік 5.03050901
Інші спеціальності

Фаховий іспит

Додатково

Історія економіки та економічної думки

2 курс

2 р. 10 м.

організація обслуговування на транспорті 5.03060102 073 Менеджмент

Фаховий іспит

3 курс

1 р. 10 м.

Готельне обслуговування 5.14010101
Ресторанне обслуговування 5.14010102
Туристичне обслуговування 5.14010301
організація виробництва 5.03060101
Інші спеціальності

Фаховий іспит

Додатково

Історія економіки та економічної думки

2 курс

2 р. 10 м.

правоохоронна діяльність 5.03040102 081 Право

Фаховий іспит

3 курс

1 р. 10 м.

правознавство 5.03040101
Інші спеціальності

Фаховий іспит

Додатково

Теорія держави і права

2 курс

2 р. 10 м.

стоматологія ортопедична 5.12010106 227 Фізична терапія, ерготерапія

Фаховий іспит

3 курс

1 р. 10 м.

стоматологія 5.12010104
лабораторна діагностика 5.12010201
акушерська справа 5.12010105
лікувальна справа 5.12010101
медико-профілактична справа 5.12010103
сестринська справа 5.12010102
Інші спеціальності

Фаховий іспит

Додатково

Анатомія людини

2 курс

2 р. 10 м.

дошкільна освіта 5.01010101 231 Соціальна робота

Фаховий іспит

3 курс

1 р. 10 м.

початкова освіта 5.01010201
соціальна педагогіка 5.01010601
соціальна робота 5.13010101
Інші спеціальності

Фаховий іспит

Додатково

Педагогіка

2 курс

2 р. 10 м.