Перелік напрямів підготовки/спеціальностей

Підготовка бакалаврів (на основі повної загальної середньої освіти)

Галузі знань

Напрями підготовки Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання

Вартість навчання, грн / рік

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма

Заочна форма Денна форма Заочна форма Денна форма

Заочна форма

01 Освіта 014 Середня освіта (здоров’я людини)

10

10 4 р. 1,5 р. 9300

7200

02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

25

20 4 р. 1,5 р. 8000

5500

05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія

30

30 4 р. 1,5 р. 9000

6000

07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування

30

15 4 р. 1,5 р. 7500

6000

072 Фінанси, банківська справа та страхування

50

25 4 р. 1,5 р. 7500

5000

073 Менеджмент

20

15 4 р. 1,5 р. 7500

5000

074 Публічне управління та адміністрування

5

5 4 р. 1,5 р. 7500

5000

08 Право 081 Право

50

25 4 р. 1,5 р. 9300

7700

22 Охорона здоров’я 227 Фізична терапія, ерготерапія

30

30 4 р. 1,5 р. 9300

7200

23 Соціальна робота 231 Соціальна робота

30

30 4 р. 1,5 р. 8100

5000

Підготовка магістрів

Галузі знань

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість навчання, грн / рік

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма

Заочна форма Денна форма Заочна форма Денна форма

Заочна форма

02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

10

1,5 р. 10500

05 Соціальні та поведінкові науки 029 Психологія

20

20 1,5 р. 1,5 р. 10500

7080

07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування

10

10 1,5 р. 1,5 р. 8700

5500

073 Менеджмент

10

1,5 р. 8700

22 Охорона здоров’я 227 Фізична терапія, ерготерапія

20

20 1,5 р. 1,5 р. 10500

9314

23 Соціальна робота 231 Соціальна робота

20

10 1,5 р. 1,5 р. 9500

7250