Облік і оподаткування

Бухгалтерія – мистецтво, професія, що потребує таланту і терпіння. Бухгалтерський облік здебільшого називають мовою бізнесу.

Дана спеціальність гарантує Вам фінансову стабільність Вашого майбутнього!

Протягом навчання студенти спеціальності вивчають дисципліни:

 • бухгалтерський облік;
 • фінансовий облік;
 • управлінський облік;
 • організація обліку;
 • звітність підприємств;
 • облік у зовнішньоекономічній діяльності;
 • облік у зарубіжних країнах;
 • облік у бюджетних установах;
 • облік у банках;
 • організація обліку, аналізу і контролю;
 • облік на підприємствах малого бізнесу;
 • облік у галузях народного господарства;
 • аудит;
 • податковий облік;
 • кредитування і контроль;
 • організація і методика аудиту.

Знання надаються досвідченими, кваліфікованими викладачами з відповідними науковими ступенями: 4 професори, 10 доцентів, 2 старших викладачів, 1 асистент.

Викладачі мають багато здобутків у різних сферах діяльності, є учасниками різних міжнародних науково-практичних та університетських конференцій, на даний час активно займаються науковою роботою над дисертаціями на здобуття наукових ступенів докторів та кандидатів економічних наук, друкують наукові статті у фахових виданнях, мають власні методики викладання економічних дисциплін, проводиться робота зі студентами у спеціалізованих наукових гуртках.

Випускники спеціальності «Облік і оподаткування» мають право працювати:

 • ревізорами з перевірки діяльності з обліку та аудиту;
 • референтом з обліку та аудиту;
 • брокерами та дилерами цінних паперів;
 • біржовими маклерами.

У галузі аудиту та бухгалтерського обліку:

 • аудиторами,
 • бухгалтерами,
 • бухгалтерами-ревізорами,
 • у галузі управління діяльністю підприємств.

У галузі маркетингу:

 • рекламістами з обліку та аудиту;
 • експертами з обліку та аудиту із зовнішньоекономічних питань, з валюти, з договірної роботи;
 • консультантами з маркетингу, обліку та аудиту;
 • фахівцями зі зв’язків із громадськістю та пресою з питань обліку та аудиту.

У галузі економіки:

 • економістами,
 • консультантами з економічних питань.

Випускники працюють на найвідоміших підприємствах, в організаціях та установах не тільки Вінниччини, а й і України.