Керівництво інституту

Давиденко Ганна Віталіївна – директор інституту, доктор педагогічних наук, доцент

У вересні 2011 року обрана за конкурсом на посаду завідувача, доцента кафедри гуманітарних та загальноосвітніх дисциплін Вінницького соціально-економічного інституту Університету «Україна».

8 квітня 2013 р. наказом Президента Університету «Україна» П. М. Таланчука призначена на посаду директора Вінницького соціально-економічного інституту Університету «Україна».

З того часу в інституті відбулася низка позитивних змін, які стосуються, зокрема, й розширення міжнародних зв’язків з метою інтеграції вищого навчального закладу в європейську та світовому наукову спільноту в галузі науки, освіти та соціального захисту. Особливо це стосується освіти та соціалізації людей з особливими освітніми потребами; підвищення академічної мобільності викладачів і студентів, та отримання додаткового фінансування освітніх проектів інституту через Міжнародні програми та грантові проекти.

Ганна Давиденко активно працює над докторською дисертацією з педагогіки, присвяченій дослідженню організації інклюзивного навчання у вищих навчальних закладах країн Європейського Союзу. Ганна Віталіївна автор понад 50 наукових публікацій із зазначеної проблематики, керівник науково-дослідної роботи Вінницького інституту, що інтегрує наукові дослідження усіх кафедр інституту (0114U001028 «Методологія інклюзивного навчання осіб з інвалідністю в умовах вищого навчального закладу» (2014-2016), член редакторської колегії наукових журналів «Креативна педагогіка» та «Проблеми надання вищої освіти особам з особливими освітніми потребами».

Вільно володіє англійською, німецькою та італійською мовами.

Коло наукових зацікавдень: організація інклюзивного навчання у вищих навчальних закладах країн Європейського Союзу.

Громадська робота: член Національної спілки журналістів України з 2002 року, член президії Вінницької обласної організації Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, голова Вінницького жіночого автомобільного клубу “Автопані”.

 

Ілініч Світлана Юріївна –
заступник директора з науково-педагогічної роботи, міжнародної діяльності та інклюзивної освіти, кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальної роботи, гуманітарних та загальноосвітніх дисциплін, учений секретар інституту, заступник редактора міжнародного електронного наукового журналу «Проблемы высшего образования лиц с особыми потребностями».

Коло наукових зацікавлень складають проблемні питання сучасної юридичної лінгвістики та теоретичного синтаксису. Досліджує особливості організації інклюзивного навчання людей з інвалідністю в умовах вищого начального закладу.