Кафедра фізичної реабілітації

«Фізична реабілітація» та «Здоров’я людини» належить до галузі «Охорона здоров’я» (Постанова КМУ № 266 від 29.04.15 року)

Термін навчання

– денна форма: бакалавр – 4 роки; спеціаліст – 1 рік; магістр – 1,5 роки.

– заочна форма: бакалавр – 4 роки; спеціаліст – 1 рік; магістр – 1,5 роки.

Фахівець-реабілітолог – це одна з найпрестижніших спеціальностей нашого часу.

Знання надаються досвідченими, кваліфікованими викладачами з відповідними науковими ступенями.

Фізична реабілітація – застосування з лікувальною і профілактичною метою фізичних вправ і природних факторів у комплексному процесі відновлення здоров’я, фізичного стану та працездатності хворих і інвалідів.

Фізична реабілітація – невід’ємна складова соціальної та професійної реабілітації і використовується як лікувальний і профілактичний засіб з метою комплексного відновлення фізичного здоров’я,працездатності хворих та інвалідів. Основною формою її застосування є фізичні вправи і природні фактори.

З огляду на існуючу в нашій державі потребу реабілітації інвалідів і осіб із тимчасовою втратою працездатності, а також покращення стану здоров’я окремих контингентів населення, фахівці фізичної реабілітації можуть працювати в амбулаторно-поліклінічних та стаціонарних – міського, районного і обласного рівнів. Ці спеціалісти на підставі скерування лікарів можуть проводити обстеження для визначення ступеня функціональних порушень, розробляти індивідуальні реабілітаційні програми, виконувати реабілітаційні втручання, оцінювати їх ефективність і проводити необхідну корекцію попередньо запланованих реабілітаційних заходів, намічати реабілітаційний прогноз. Фахівець-реабілітолог підготований для роботи на посаді реабілітолога, масажиста, інструктора ЛФК у реабілітаційних, санаторно-курортних і амбулаторно-поліклінічних закладах, кабінетах ЛФК медичних закладів, фізкультурних диспансерів, а також викладача фізичного виховання у школах, школах санаторного типу, спортивних клубах, туристичних клубах.

Основними засобами фізичної реабілітації є лікувальна фізична культура, лікувальний масаж, фізіотерапія, механотерапія і працетерапія.

Типові види діяльності спеціаліста з фізичної реабілітації: фізкультурно-оздоровча; спортивна; виховна; рекреаційна та реабілітаційна; професійно-прикладна фізична підготовка.

Фізичний реабілітолог займається розробкою методик застосування фізичних вправ, а також плануванням і виконанням програм функціонального відновлення.

Основними суб’єктами процесу фізичної реабілітації вважають:

 • інвалідів та осіб зі слабким здоров’ям;
 • інвалідів із функціональними вадами, хронічно хворих, реконвалесцентів, школярів та студентів спецмедгруп;
 • хворих;
 • неповносправних осіб;
 • пацієнтів, які пройшли етап лікування;
 • осіб, що перенесли катастрофи, аварії, стреси;
 • хворих, інвалідів та спортсменів, що отримали травми, або у яких погіршився стан здоров’я через нераціональні заняття фізичною культурою та спортом.

У відповідності з отриманим освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» випускник згідно з Класифікатором професій може працювати за такими первинними професіями:

 • 1482 Менеджер (управитель) з громадської охорони здоров’я
 • 3222 Інструктор із санітарної освіти
 • 3226 Масажист та фахівець з фізичної реабілітації
 • 3330 Асистент вчителя з корекційної освіти та вчителя-реабілітолога
 • 3340 Асистент вихователя соціального по роботі з дітьми-інвалідами та педагога-валеолога
 • 3414 Інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму)
 • 3475 Інструктор з фізкультури та з виробничої гімнастики; інструктор-методист з фізичної культури та спорту; інструктор-методист спортивної школи; інструктор-методист тренажерного комплексу (залу); спортсмен-інструктор; суддя та тренер з виду спорту; фітнес-тренер

У відповідності з отриманим освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» випускник згідно з Класифікатором професій може працювати за такими первинними професіями:

 • 2229.2 Лікар з лікувальної фізкультури та спортивної медицини
 • 2229.2 Лікар спортивний (збірної чи клубної команди)
 • 2340 Вихователь соціальний по роботі з дітьми-інвалідами; вчитель з корекційної освіти; консультант психолого-медико-педагогічної консультації
 • 2351.2 Консультант з питань здорового способу життя; методист з фізичної культури
 • 2359.2 Керівник секції спортивного напряму; методист-валеолог; педагог-валеолог
 • 2483.2 Фахівець із санаторно-курортної справи.

Кращі студенти продовжують навчання у магістратурі. Випускники магістратури отримують диплом про повну вищу освіту, кваліфікацію “магістр з фізичної реабілітації, викладач вищого навчального закладу”.

Практичні заняття проводяться на базі фізіотерапевтичного відділення та відділення відновного лікування Вінницької міської лікарні №1.

Велика увага приділяється питанням надання освіти студентам із особливими потребами. Зокрема, за напрямом підготовки 6.010203 «Здоров`я людини» навчаються 3 групи осіб із вадами слуху. Викладання здійснюється в системі “Викладач-сурдоперекладач-студент”

Практика

Практика студентів є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах і проводиться на оснащених відповідним чином базах навчальних закладів, а також в організаціях охорони здоров’я.

Основними базами практики є:

 • Український державний науково-дослідний інститут реабілітації інвалідів;
 • Санаторій «Поділля» м. Хмільник;
 • Вінницький обласний госпіталь інвалідів Великої Вітчизняної війни;
 • Вінницький обласний Центр реабілітації особливої дитини „Промінь”;
 • Вінницька центральна районна клінічна лікарня (ВЦРКЛ);
 • Вінницька міська поліклініка №2, №3.

Використовуючи можливості університетського медичного пункту з 17 по 27 червня 2013 року студенти напряму підготовки “Здоров’я людини” удосконалювали навички масажу в рамках навчальної практики. Уперше на базі нашого навчального закладу було залучено до активної практики студентів, які мають вади слуху, з метою продемонструвати їхні теоретичні знання, перетворені у професійні навички масажистів. Кожного дня, починаючи з 9:00, проводилася ранкова гігієнічна гімнастика із використанням деяких елементів вправ із ЛФК. Із 10:00 під кабінетом гігієнічного масажу вже займали чергу охочі.

До Вінницького соціально-економічного інституту завітала представник Вінницького обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Обрій» Татусяк Олена Іванівна. Гостя була приємно здивована здібностями студентів та огранізацією бази практики.

Спортивно-масова робота

У проекті Концепції загальнодержавної цільової соціальної програми “Здорова нація” (2009-2013 роки) глобальною метою є формування здорового способу життя, підвищення соціальної активності і зміцнення здоров’я студентів, виховання молоді на традиціях українського народу. З метою покращення здоров’я студентів особлива увага приділяється заняттям з фізичного виховання, які проводяться у спортивному комплексі «Авангард» та інститутському спортивному залі.

Традиційним уже стало проведення заходів, присвячених Дню фізичної культури та спорту в Україні. Студенти та викладачі Вінницького соціально-економічного інституту, зібравшись на подвір’ї ВНЗ, узяли участь у майстер-класі з танцювального фітнесу. Старший викладач кафедри фізичної реабілітації Кабзюк Олександр Миколайович нагадав усім відомі прізвища зірок українського спортивного Олімпу.

Збірна команда Вінницького соціально-економічного інституту Університету «Україна» щорічно займає командні призові місця на спартакіадах Університету «Україна» серед студентів і викладачів.

На кафедрі працює гурток альтернативних методів реабілітації і санології.

Основна мета його діяльності – ознайомлення студентів із нетрадиційними методами реабілітації та наслідками їх впливу на організм людини:

 • Поняття нетрадиційних методів реабілітації. Основні теорії Східної медицини
 • Зони акупунктури і меридіани – унікальна система електромагнітних полів
 • Методи рефлексодіагностики, їх характеристика
 • Сучасні методи акупунктурної діагностики
 • Методи впливу на точки акупунктури
 • Су-джок терапія
 • Лазеротерапія
 • Магнітотерапія
 • Аромотерапія
 • Аурикулярна рефлексотерапія
 • Апіфітотерапія