Кафедра соціальної роботи, гуманітарних та загальноосвітніх дисциплін

Соціальний працівник – одна із наймолодших професій, тому інтерес у молодих людей, які стоять на порозі вибору свого фаху, не зникає. Нова спеціальність впевнено посіла належне їй місце на теренах вищої школи.

Послідовно просуваючись вперед, вона дістає правове, організаційне, науково-методичне забезпечення, вбираючи в себе апробований вітчизняний і зарубіжний досвід, прагнучи відповідати реаліям і динамізму суспільного життя XXI століття.

Термін навчання – денна форма: бакалавр – 4 роки; магістр – 1,5 роки.

Заочна форма: бакалавр – 4 роки; магістр – 1,5 роки.

Випускова кафедра соціальної роботи створена на базі кафедри психології та соціальної роботи відповідно до наказу № 67 від 3 червня 2002 року. Тривалий час завідувачем кафедри соціальної роботи працював доктор педагогічних наук, професор Чернілевський Дмитро Володимирович (з лютого 2005 року по січень 2013 року).

Станом на червень 2013 року в складі кафедри працює 7 викладачів, у тому числі 4 особи – на постійній основі, з них – 1 доктор наук, 2 кандидати наук, 1 ст. викладач; на засадах сумісництва працюють 3 особи, з них 1 доктор наук, 2 кандидати наук.

Науково-педагогічний персонал кафедри займається науковою діяльністю. Затверджена комплексна тематика науково-дослідної роботи. Над її реалізацією працюють один доктор наук, чотири кандидати наук, один старший викладач, три асистенти. Два викладачі кафедри працюють над дисертаціями (відповідно кандидатською і докторською).

На базі кафедри проходить щорічна Міжнародна науково-практична конференція “Духовна культура особистості та інноваційні освітні технології: виклики ХХІ сторіччя”.

Кафедра бере активну участь у виховній роботі факультету та інституту.

Випускники спеціальності «Соціальна робота» мають право працювати:

 • фахівцями в галузі соціального захисту;
 • фахівцями із соціальної роботи;
 • фахівцями з питань зайнятості;
 • фахівцями з аналізу ринку праці;
 • завідувачами секторів;
 • директорами страхових фірм (компаній);
 • директорами центру професійної орієнтації молоді;
 • завідувачами проконсультативного центру;
 • професіоналами в галузі праці та зайнятості;
 • профконсультантами;
 • інспекторами з охорони дитинства;
 • консультантами психолого-медико-педагогічної консультації;
 • фахівцями з допомоги неблагополучним родинам, грошової допомоги дітям і т. ін.;
 • керівниками підрозділів у галузі освіти.

Студенти спеціальності “Соціальна робота” можуть проходити практику на таких базах:

 • територіальний центр по соціальному обслуговуванню пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян;
 • лівобережний міжрайонний центр зайнятості;
 • управління праці і соціального захисту населення;
 • Вінницька обласна організація молоді з обмеженими фізичними можливостями «Гармонія»;
 • Вінницький міський центр соціальних служб для молоді;
 • Вінницький міжрегіональний центр професійної реабілітації інвалідів «Поділля»;
 • служба у справах дітей Вінницької обласної державної адміністрації;
 • обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
 • Якушинецьке училище соціальної реабілітації.