Кафедра психології

Кафедра психології готує фахівців за спеціальністю “Психологія” за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” (4 роки навчання) з наступним отриманням освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” (1 рік навчання), “магістр” (1 рік навчання). Здійснює перепідготовку спеціалістів з напряму “Психологія”. У складі кафедри 13 науково-педагогічних працівників. Серед них 2 доктори наук, 4 кандидати наук. Завідувач кафедри – Волобуєва Олена Федорівна, доктор психологічних наук, професор.

Колективом кафедри, окрім навчальних занять, проводяться цікаві інноваційні форми позаурочних аудиторних занять (олімпіади, конкурси, гуртки, клуби за інтересами тощо), змістовна навчальна практика. Кафедра підтримує наукові зв’язки не лише з інститутами і філіями Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”, а й із відомими науковими центрами та закладами: Інститутом психології АПН України, Інститутом проблем виховання АПН України, Національним педагогічним університетом ім. М.Д. Драгоманова, Товариством психологів України, Українською спілкою психотерапевтів, Приватним ВНЗ „Хмельницьким інститутом економіки і підприємництва”, Науково-дослідним інститутом державної прикордонної служби України. У 2002 році підписаний договір про наукову співпрацю з Інститутом педагогіки та психології професійної освіти АПН України. У 2004 р. створена філія кафедри на базі Психосоматичного центру обласної психіатричної лікарні ім. О.І. Ющенка. У напрямку психології кафедра налагодила зв’язки з державними та недержавними службами та організаціями, в яких студенти опановують різні напрямки волонтерської діяльності, вдосконалюють свою професійну підготовку, проходять всі види практик. Серед них обласний та міський центри соціальних служб для молоді, обласний Центр реабілітації особливої дитини “Промінь”, Управління освіти і науки Вінницької обласної держадміністрації, Вінницький філіал страхового акціонерного товариства “САЛАМАНDРА”, Управління державного департаменту з питань виконання покарань у Хмельницькій області, Вінницький обласний центр зайнятості, Вінницька обласна молодіжна громадська організація “Молодіжний центр “Форум”, Вінницька міська громадська організація допомоги дітям-інвалідам із інтелектуальною недостатністю “Надія”, Вінницька міська громадська організація соціального розвитку та становлення окремих малозахищених категорій молоді “Паросток”, Вінницька громадська організація “Гармонія” та інші організації. На базі філії створено обласну організацію студентів-інвалідів, яка сприяє фізичному, професійному та духовному становленню студентів із вадами здоров’я.

Особливу увагу кафедра психології приділяє створенню належних передумов для подальшого впровадження новітніх освітніх технологій, підвищення ефективності навчання, наближення навчальних курсів і програм до міжнародного рівня. В університеті здійснюють доброчинну діяльність волонтери з числа студентів, реалізуються на практиці ідеали турботи і милосердя. Завдяки зусиллям кафедри зазначені освітньо-кваліфікаційні рівні можуть отримувати люди з особливими потребами, яким створюються всі необхідні умови для успішного навчання, особистісного розвитку та спілкування.

Стати психологом — означає розв’язати свої життєві проблеми; навчитися надавати психологічну допомогу іншим; уміти успішно розв’язувати конфлікти в найрізноманітніших сферах життя. Поле професійної діяльності психолога практично необмежене, він має право працювати у таких сферах:

1. ВИРОБНИЦТВО: проводить профорієнтаційну роботу, професійний добір, професійне консультування, професійну адаптацію та організовує професійне навчання; вивчає соціально-психологічний стан трудових колективів, досліджує проблеми плинності кадрів, попереджує виробничий травматизм, здійснює проектування та експертизу соціотехнічних систем, розробку ергономічного забезпечення функціонування системи “людина – техніка – середовище”.

2. ОСВІТА ТА ВИХОВАННЯ: викладає психологію у вищих та середніх навчальних закладах різного типу; психолог-вихователь та психолог-консультант у середніх спеціальних школах та дошкільних виховних закладах, у службах для молоді; дослідник у психологічних лабораторіях вузів та науковов-дослідницьких закладах.

3. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: проводить консультативну та діагностичну роботу в клініках соматичних і психічних захворювань, консультативних центрах здоров’я, реабілітаційних центрах, соціально-психологічних службах (служба сім’ї, служба для молоді, наркологічна служба, телефон довіри тощо); виконує функції соціального працівника, надаючи допомогу малозабезпеченим та малозахищеним верствам населення.

4. ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: управління підрозділами, які займаються організаційною та консультаційною роботою; консультант у правоохоронних органах та збройних силах; фахівець із вивчення громадської думки, консультант у громадсько-політичних організаціях.

Кафедра психології Вінницького соціально-економічного інституту готує фахівців за спеціальністю «Психологія» за освітньо-кваліфікаційним рівнями:

 • «бакалавр» (4 роки навчання);
 • «спеціаліст» (1 рік навчання);
 • «магістр» (1 рік навчання).

За освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» студенти отримують кваліфікацію «психолог, викладач вищого навчального закладу».

Студенти здобувають вищу освіту за денною та заочною формами навчання.

Інститут здійснює перепідготовку спеціалістів з напряму «Психологія». Термін здобуття другої вищої освіти:

 • денна форма навчання (1 рік);
 • заочна форма навчання (1,5 роки).

Інститут готує фахівців-психологів з 1999 року.

У 2004 р. створена філія кафедри на базі Психосоматичного центру Вінницької обласної психоневрологічної лікарні імені О.І. Ющенка.

Гордість нашої кафедри – її випускники:

 1. Потоцька Ірина – старший викладач кафедри психології Вінницького соціально-економічного інституту Університету «Україна», керівник напрямку ГО «Центр ресоціалізації хімічно узалежнених «Незалежність».
 2. Ільчук Микола – провідний спеціаліст відділу методичного забезпечення соціальної роботи у Вінницькому обласному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
 3. Кобзюк Ірина – менеджер з персоналу «Навігатор інфо».
 4. Коломієць Олена – асистент кафедри психології Вінницького соціально-економічного інституту Університету «Україна».
 5. Брунь Анатолій – фахівець з навчання, спеціаліст по відбору і навчанню персоналу компанії АТ «ОТП Банк».
 6. Кривіцька Віолета – керівник та дизайнер майстерні «Хатка Янголятка».
 7. Немаш Лілія – психолог у Медичному центрі «ПУЛЬС», психолог ГО «Центр ресоціалізації хімічно узалежнених «Незалежність».
 8. Порохняк Дар’я – психолог обласного центру сімейного психологічного консультування та психотерапевтичної корекції.
 9. Чорнобривенко Микола – психолог у Вінницькій обласній оранізації молоді з обмеженими фізичними можливостями центрі «Гармонія».
 10. Рисинець Тетяна – асистент кафедри психології Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського.
 11. Павельчук Тетяна – менеджер з персоналу приватного підприємства ТВД.
 12. Коваль Юлія – практичний психолог у дошкільному навчальному закладі №6 м. Жмеринка.
 13. Сальчук Наталія – психолог у Барському міському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з фізичними особливостями.
 14. Мараховський Ярослав – практичний психолог у Кіровській та Муховецькій загальноосвітніх школах І-ІІІ ст. у Немирівському районі.
 15. Слободинська Вікторія – психолог у Центрі соціально-психологічної реабілітації «Обрій».
 16. Панасюк Раїса – засновниця та директор Віницької обласної громадської організації молоді з обмеженими фізичними можливостями «Гармонія».