Кафедра правознавства

Відеопрезентація спеціальності “Правознавство” кафедри правознавства

Правова соціалізація може здійснюватись у різних формах – від стихійного сприйняття права до свідомого здійснення правової діяльності, невід’ємною складовою якого є юридичне навчання.

Термін навчання – денна форма: 
молодший спеціаліст – 3 роки;
бакалавр – 4 роки;
спеціаліст (на базі “бакалавра”) – 1 рік.

Заочна форма:
молодший спеціаліст – 3,5 роки;
бакалавр – 4,5 роки;
спеціаліст (на базі “бакалавра”) – 1 рік;
перепідготовка – 2,5 роки.

Відеовітання випускників із Днем заснування кафедри правознавства

Вінницького соціально-економічного інституту Університету “Україна” (9 липня 2013 року)

У складі кафедри працюють 14 викладачів, з яких 1 – доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри; 1- доктор юридичних наук, професор, 4 – кандидати юридичних наук, доцентів; 1 – кандидат історичних наук; 2 – старших викладачі. За сумісництвом працюють 2 особи – кандидати юридичних наук.

Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна» – єдиний на теренах Вінниччини навчальний заклад, який отримав ліцензію МОН України на підготовку магістрів права. Необхідність у магістрах-правознавцях визначається стратегічними цілями формування висококваліфікованого кадрового потенціалу, здатного до самостійної, творчої, професійної діяльності. Студенти, які під час навчання виявили схильність до науково-дослідної роботи, мають можливість продовжити навчання у магістратурі нашого навчального закладу.

Навчання в магістратурі передбачає індивідуальний підхід до кожного студента, що дозволяє поглибити теоретичні знання щодо розв’язання актуальних правових проблем і сприятиме розвитку вміння застосовувати на практиці отримані знання. Отримавши кваліфікацію магістра-правознавця, наші випускники демонструють високі аналітичні якості, культуру спілкування і прагнення до оновлення знань, що дозволяє їм бути конкурентоспроможними на ринку праці.

Опановуючи в університеті професію юриста, студенти формують свій сучасний світогляд при вивченні правових дисциплін. Під час навчання на другому – п’ятому курсах студенти проходять практику на базі органів прокуратури, органів суду загальної, адміністративної та господарської юрисдикції, органів адвокатури, органів нотаріату, внутрішніх справ України, соціального захисту, фінансово-економічних та банківських структурах, науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру при УМВС України у Вінницькій області, органів державної виконавчої служби, в юридичних службах різних підприємств і організацій, незалежно від їх форм власності.

На базі навчального закладу створено Юридичну клініку, яка працює під керівництвом досвідчених юристів-практиків, викладачів кафедри із залученням студентів, надаються безоплатні юридичні консультації малозабезпеченим верствам населення.

На кафедрі впроваджені різноманітні наукові програми, зокрема діє:

 • студентське наукове товариство;
 • постійно діючий дебатний клуб, який створений за сприяння Юридичної клініки та за участі українських і міжнародних правозахисних організацій;
 • наукові гуртки;
 • студентські олімпіади;
 • тематичні тижні спеціальності;
 • всеукраїнські та міжвузівські студентські конференції;
 • зустрічі з науковцями та практиками.

Кафедрою систематично проводяться заходи, присвячені дню Юриста, та інші культурно-виховні заходи, до яких залучаються студенти як нашого навчального закладу, так і інших навчальних закладів міста Вінниці.

Навчально-методичні програми:

 • повне забезпечення навчального процесу навчально-методичною літературою;
 • використання модульно-рейтингової системи;
 • авторські монографії, посібники та методики викладання професійно-орієнтованих дисциплін.

Наукові програми:

 • студентське наукове товариство;
 • дебатний клуб;
 • наукові гуртки;
 • студентські олімпіади;
 • тематичні тижні спеціальностей;
 • всеукраїнські та міжвузівські студентські конференції;
 • зустрічі з науковцями та практиками.