Дисципліни, закріплені за кафедрою

 1. Адресні соціальні допомоги (СР)
 2. Актуальні проблеми теорії і практики соціальної роботи (СР)
 3. Біологічна і соціальна адаптивність людини (СР)
 4. Вища школа та Болонський процес (ФР, СР)
 5. Вступ до спеціальності (СР)
 6. Законодавство в сфері соціального захисту (СР, СР-2)
 7. Деонтологія (СР)
 8. Інвалідність і суспільство (ФР, ПС, ФНК, СР)
 9. Інноваційні методики в соціальній роботі (СР)
 10. Історія та теорія соціології (СР)
 11. Історія соціальної роботи (СР)
 12. Конфліктологія та методи розв’язання конфліктів (СР)
 13. Методика викладання соціальної роботи (СР)
 14. Методика викладання у Вищій школі і Болонський процес (ФНК)
 15. Методика викладання у Вищій школі (МО)
 16. Методика соціальних досліджень (СР)
 17. Методика роботи соціального гувернера (СР)
 18. Методологія та організація наукових досліджень (СР, МО)
 19. Методи наукових досліджень (ФНК)
 20. Міжнародне співробітництво у сфері соціального захисту (СР)
 21. Моделі й технології соціальної роботи в Україні та за кордоном: порівняльний аналіз (СР)
 22. Основи державного регулювання убезпечення життя (СР, ПС, ПЗ, ЗЛ)
 23. Основи соціальної реабілітації (ЗЛ)
 24. Основи науково-дослідної роботи (ФНК)
 25. Паблік Рілейшнз у соціальній роботі (СР)
 26. Педагогіка (ЗЛ, ПС, СР)
 27. Педагогіка та психологія вищої школи (СР)
 28. Персонологія (СР)
 29. Політологічні та соціологічні основи соціальної роботи (СР)
 30. Превентивна педагогіка (СР)
 31. Прикладні методики в соціальній роботі (СР)
 32. Профілактика і корекція «вигорання» фахівців соціальної роботи (СР)
 33. Самоорганізація особистості (СР)
 34. Сімейна політика в Україні (СР)
 35. Система культурно-дозвільневої роботи (СР)
 36. Соціалізація і виховання особистості (СР)
 37. Соціалізація особистості (СР)
 38. Соціальна педагогіка (СР)
 39. Соціальна геронтологія (СР)
 40. Соціальна робота з групами девіантної поведінки (СР)
 41. Соціальна робота (ПС)
 42. Соціальна робота у сфері зайнятості населення (СР, СР-2)
 43. Соціальна робота з молоддю (СР, СР-2)
 44. Соціальна робота з різними групами клієнтів (СР)
 45. Соціальна політика в Україні (СР)
 46. Соціальне забезпечення населення (СР)
 47. Соціальне партнерство (СР)
 48. Соціально-педагогічна діагностика (СР)
 49. Соціально-педагогічний патронаж (СР)
 50. Соціально-педагогічні основи профорієнтаційної роботи (СР)
 51. Соціально-правова робота з інвалідами (СР)
 52. Соціальна робота з інвалідами (СР-2)
 53. Соціологія культури (СР)
 54. Соціологія особистості (СР)
 55. Теорія соціальної роботи (СР)
 56. Теорія та методи соціально-педагогічної діяльності (СР)
 57. Технології соціальної роботи (СР)
 58. Теорія та технології соціальної роботи (СР-2)
 59. Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах (СР)
 60. Технології соціально-педагогічної діяльності (СР, СР-2)
 61. Ділова іноземна мова (ДД)
 62. Діловий етикет (ДД)
 63. Друга іноземна мова (ДД, М)
 64. Етика і естетика (ЗЛ, ПС, ФНК, ДД, М, СР)
 65. Етнополітичні процеси в сучасній Україні (СР)
 66. Іноземна мова (ЗЛ, ПС, ФНК, ДД, СР)
 67. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (ПС, ПЗ, М)
 68. Історія України (ПЗ, ПС, ЗЛ, ФНК, ДД, СР)
 69. Історія української культури (СР, ПС, ДД, ЗЛ, ФНК)
 70. Історія світової цивілізації (ФНК)
 71. Культурологія (ПЗ)
 72. Латинська мова (ПЗ)
 73. Основи демократії (ПС)
 74. Ораторське мистецтво (ПЗ)
 75. Політологія (ПС, ЗЛ, ПЗ, М, СР)
 76. Релігієзнавство (СР, ЗЛ, ПС, ПЗ, ФНК, М)
 77. Соціологія (ПС, ПЗ, ЗЛ, ДД, М)
 78. Стилістика та редагування службових документів (ДД)
 79. Українська мова (за професійним спрямуванням) (СР, ПС, ПЗ, ЗЛ, ФНК)
 80. Українська жестова мова (ЗЛ, ДД)
 81. Українознавство (ФНК)
 82. Філософія (СР, ПС, ПЗ, ЗЛ, ФНК, ДД)
 • Виробнича практика спеціаліста (СР)
 • Переддипломна практика спеціаліста (СР)
 • Комплексний державний екзамен спеціаліста (СР)
 • Дипломна робота спеціаліста (СР)
 • Науково-дослідницька та педагогічна практика (асистентська) магістра (СР)
 • Переддипломна практика магістра (СР)
 • Комплексний державний екзамен магістра (СР)
 • Магістерська випускна робота (СР)
 • Комплексний державний екзамен бакалавра (СР)

Умовні позначення:

 • ДД – Документознавство та інформаційна діяльність
 • ЗЛ – Здоров’я людини
 • М – Менеджмент
 • ОА – Облік і аудит
 • ПЗ – Правознавство
 • ПС – Психологія
 • СР – Соціальна робота
 • ФР – Фізична реабілітація
 • ФНК – Фінанси і кредит