Дисципліни, закріплені за кафедрою

 1. Антропологія (за професійним спрямуванням) (ПС)
 2. Основи психологічної антропології (ПС-2)
 3. Активні методи в психології (ПС)
 4. Анатомія та еволюція нервової системи людини (ПС)
 5. Антропологія (за професійним спрямуванням) (ПС)
 6. Вища школа та Болонський процес (ПС)
 7. Вікова психологія (ПС)
 8. Вікова та педагогічна психологія (ПС-2)
 9. Вступ до спеціальності (ПС)
 10. Геронтопсихологія (ПС)
 11. Гуманістичні напрями в психотерапії (ПС)
 12. Диференціальна психологія (ПС)
 13. Екологія (ПС)
 14. Екологічна психологія (ПС)
 15. Експериментальна психологія (ПС, ПС-2)
 16. Етнопсихологія (ПС)
 17. Загальна психологія (ПС, ПС-2)
 18. Зоопсихологія та порівняльна психологія (ПС)
 19. Індивідуальне консультування (ПС)
 20. Інженерна психологія (ПС)
 21. Історія соціально-психологічних вчень (ПС)
 22. Клінічна психологія в експертній практиці (спецкурс) (ПС-2)
 23. Клінічна психологія (ПС, ПС-2)
 24. Конфліктологія (ПС, МО)
 25. Математичні методи в психології (ПС)
 26. Математико-статистичні та інформаційні методи в психології (ПС-2)
 27. Методи комплексного дослідження особистості (ПС)
 28. Методи діагностики готовності дітей до шкільного навчання (ПС)
 29. Методика викладання у вищій школі (ПС)
 30. Методика та організація наукових досліджень (ПС)
 31. Методика викладання психології (ПС)
 32. Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології (ПС, ПС-2)
 33. Нейропсихологія (спецкурс) (ПС-2)
 34. Основи антропогенезу (ПС)
 35. Основи Паблік Рілейшнз (ПС)
 36. Основи психогенетики (ПС)
 37. Основи психогенетики та психосоматики (спецкурс) (ПС-2)
 38. Основи психоконсультації та психокорекції (СР)
 39. Основи психологічного консультування (ПС-2)
 40. Основи психологічної практики (практична психологія) (ПС)
 41. Основи психотерапії (ПС)
 42. Патопсихологія (ФР, ПС, ПС-2)
 43. Педагогічна психологія (ПС)
 44. Політична психологія (ПС, ПС-2)
 45. Практикум з вікової та педагогічної психології (ПС)
 46. Практикум із загальної психології (ПС, ПС-2)
 47. Практична психологія в системі соціальної роботи (СР)
 48. Профорієнтація та профвідбір (спецкурс) (ПС)
 49. Психодіагностика (ПС, СР)
 50. Психологічна модель ув психотерапії (ПС)
 51. Психологічна проблема спілкування та тренінг спілкування (ПС)
 52. Психологічна служба (ПС)
 53. Психологічний спецпрактикум по спецкурсах (ПС)
 54. Психологія травмуючих ситуацій (ПС)
 55. Психологія (ФНК, ЗЛ, ДД)
 56. Психологія в сучасному маркетингу (спецкурс) (ПС)
 57. Психологія вищої школи (спецкурс) (ПС)
 58. Психологія емоційних явищ (ПС)
 59. Психологія людей із особливими потребами (ПС)
 60. Психологія малих груп (ПС)
 61. Психологія масової поведінки (ПС)
 62. Психологія мистецтва (спецкурс) (ПС)
 63. Психологія особистості (ПС, СР)
 64. Психологія праці (ПС)
 65. Психологія праці та інженерна психологія (ПС-2)
 66. Психологія релігії (ПС)
 67. Психологія сексуальності (ПС)
 68. Психологія сім’ї та сімейного консультування (ПС)
 69. Психологія сімейних відносин (спецкурс) (ПС)
 70. Психологія спорту (ПС)
 71. Психологія творчості (ПС)
 72. Психологія управління (ПС, МО)
 73. Психотерапія спортсменів, хворих та інвалідів (ФР)
 74. Психофармакологія (спецкурс) (ПС)
 75. Психофізіологія (ПС)
 76. Проблеми адаптації у суспільстві (ЗЛ, ДД)
 77. Пропедевтика психічних хвороб (ПС-2)
 78. Реабілітаційна психологія (ПС)
 79. Рефлексивно-творчий тренінг (спецкурс) (ПС)
 80. Робота психолога в системі соціальних служб (ПС)
 81. Соціальна психологія (ПС, СР) (ПС-2)
 82. Спецпрактикум із психокорекції (ПС)
 83. Сучасні теорії глибинної психології (ПС)
 84. Телефонне консультування (спецкурс) (ПС)
 85. Теоретико-методологічні проблеми психології (ПС)
 86. Теорія та практика психологічного тренінгу (спецкурс) (ПС-2)
 87. Тренінг особистісного зростання (ПС)
 88. Юридична психологія (ПС, ПЗ)
 89. Філософія психології (ПС)
 90. Функції та специфіка роботи психолога в клініках (ПС-2)
 • Навчальна практика бакалавра (ПС)
 • Виробнича (педагогічна) практика бакалавра (ПС)
 • Комплексна практика з фаху бакалавра (ПС)
 • Державний тестовий екзамен бакалавра (ПС)
 • Виробнича практика спеціаліста (ПС)
 • Переддипломна практика спеціаліста (ПС)
 • Державний (тестовий) екзамен спеціаліста (ПС)
 • Дипломна робота спеціаліста (ПС)
 • Виробнича практика магістра (ПС)
 • Переддипломна (підготовка магістерської випускної роботи) практика магістра (ПС)
 • Державний (тестовий) екзамен магістра (ПС)
 • Магістерська випускна робота (ПС)
 • Державний (комплексний) екзамен спеціаліста (ПС-2)
 • Дипломна робота спеціаліста (ПС-2)

Умовні позначення:

 • ДД – Документознавство та інформаційна діяльність
 • ЗЛ – Здоров’я людини
 • М – Менеджмент
 • ОА – Облік і аудит
 • ПЗ – Правознавство
 • ПС – Психологія
 • ПС-2* – 7.03010201 «Психологія» (перепідготовка спеціалістів)
 • СР – Соціальна робота
 • ФР – Фізична реабілітація
 • ФНК – Фінанси і кредит
 • ГЗД – кафедра гуманітарних та загальноосвітніх дисциплін