Дисципліни, закріплені за кафедрою

 1. WEB-дизайн (ДД)
 2. Автоматизація електронного документообігу (ДД)
 3. Аналітико-синтетична переробка документальної інформації (ДД)
 4. АРМ технолога – документознавця (ДД)
 5. Архівознавство (ПЗ, ДД)
 6. Бази даних в інформаційно-документній сфері (ДД)
 7. Вища математика (ФНК)
 8. Вступ до спеціальності (ДД)
 9. Діловодство (ДД)
 10. Діловий етикет (ДД)
 11. Дизайн (ДД)
 12. Довідково-інформаційні фонди та їх формування (ДД)
 13. Документально-інформаційні комунікації (ДД)
 14. Документознавство (ПЗ, ДД)
 15. Дослідження операцій (М)
 16. Інтернет-ресурси в соціальній роботі (СР)
 17. Інтернет-технології і ресурси (СР)
 18. Інформаційне обслуговування і забезпечення інформаційних потреб (ДД)
 19. Інформаційні ресурси (ДД)
 20. Інформатика (ФНК, ЗЛ)
 21. Інформатика та комп’ютерна техніка (М)
 22. Інформаційні системи і технології у фінансах та банківській сфері (ФНК)
 23. Інформаційні технології (СР, ФР, ПС, ДД)
 24. Інформаційні технології в документознавстві (ДД)
 25. Інформаційне суспільство (ФНК)
 26. Інформатика та інформаційні технології у ФВіС (ЗЛ)
 27. Інформаційні технології в соціальній роботі (СР)
 28. Інформаційно-аналітична діяльність (ДД)
 29. Кадрове діловодство та документація (ДД)
 30. Книгознавство та бібліотекознавство (ДД)
 31. Комп’ютерна графіка і створення презентацій (ДД)
 32. Комп’ютерна техніка в офісі (М)
 33. Комп’ютерна техніка і методи в ФВ і спорті (ЗЛ)
 34. Комп’ютерні технології в юридичній діяльності (ПЗ)
 35. Комп’ютерний практикум (М)
 36. Комп’ютерні мережі та комунікації (М)
 37. Логіка (ПС, ПЗ, М, ФНК, ЗЛ)
 38. Математична статистика (ПС)
 39. Математичні основи інформаційної діяльності (ДД)
 40. Математичне програмування (М)
 41. Машинопис (ДД)
 42. Моделювання інформаційних процесів (ДД)
 43. Музеєзнавство (ДД)
 44. Науково-дослідна робота студентів (ДД)
 45. Науково-технічна термінологія (ДД)
 46. Оптимізаційні методи і моделі (ФНК)
 47. Організація та методика науково-дослідної роботи (ДД)
 48. Основи журналістики та засоби масової інформації (ДД)
 49. Основи інформатики та обчислювальної техніки (ПЗ)
 50. Основи наукових досліджень (ДД)
 51. Основи телекомунікацій та електронної комерції (ДД)
 52. Патентознавство (ДД)
 53. Пропаганда, реклама та виставкова діяльність (ДД)
 54. РR-технології (ДД)
 55. Розвиток логічного мислення (ЗЛ, ДД)
 56. Системи відображення інформації (ДД)
 57. Статистика інформаційної сфери (ДД)
 58. Статистика соціальної та інформаційної сфери (ДД)
 59. Стандартизація (ДД)
 60. Стенографія (ДД)
 61. Сучасні мови програмування (ДД)
 62. Технічне забезпечення інформаційної діяльності справочинства (ДД)
 63. Теорія ймовірностей і математична статистика (ФНК, М)
 64. Теорія інформації та кодування (ДД)
 65. Формування баз даних (ДД)
 66. Аудит (ФНК)
 67. Банківська система (ФНК)
 68. Бухгалтерський облік (М, ФНК)
 69. Бюджетна система (М, ФНК)
 70. Бізнес-план підприємництва (ФНК)
 71. Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання (ФНК)
 72. Гроші та кредит (ФНК)
 73. Грошово-кредитна система зарубіжних країн (ФНК)
 74. Екологічний менеджмент (МО)
 75. Економетрія (М)
 76. Економетрика (ФНК)
 77. Економіка (ПС, ДД)
 78. Економіка підприємства (М, ФНК)
 79. Економіка праці та соціально-трудові відносини (М, ФНК)
 80. Економіка фізичної культури (ЗЛ)
 81. Економічна теорія (ПЗ)
 82. Економічний аналіз (ФНК)
 83. Інвестування (ФНК)
 84. Інвестиційний аналіз (ФНК)
 85. Інформаційний маркетинг (ДД)
 86. Інформаційний менеджмент (ДД)
 87. Історія економіки та економічної думки (ФНК)
 88. Історія грошово-кредитних відносин в Україні (ФНК)
 89. Контролінг (М)
 90. Логістика (М)
 91. Макроекономіка (ФНК)
 92. Маркетинг (ФНК)
 93. Менеджмент (ФНК)
 94. Менеджмент здоров’я (ЗЛ, ПС)
 95. Менеджмент персоналу (ФНК)
 96. Менеджмент соціальної роботи (СР)
 97. Методи прийняття управлінських рішень (М)
 98. Міжнародна економіка (ФНК)
 99. Міжнародний менеджмент (ФНК)
 100. Міжнародні розрахунки і валютні операції (ФНК)
 101. Мікроекономіка (М, ФНК)
 102. Місцеві фінанси (ОА, ФНК)
 103. Облік зовнішньоекономічної діяльності (ОА)
 104. Організація управління у сфері фізичної культури (ЗЛ)
 105. Основи підприємницької діяльності (ПС)
 106. Основи менеджменту (ПС, ПЗ, М)
 107. Основи кадрового менеджменту (СР)
 108. Основи менеджменту та маркетингу в управлінні фізкультурними і реабілітаційними закладами (ФР)
 109. Основи управлінського консультування (МО)
 110. Підприємницька діяльність (М)
 111. Планування діяльності підприємства (ФНК)
 112. Платіжні системи (ФНК)
 113. Податкова система (ФНК)
 114. Політична економія (ФНК)
 115. Регіональна економіка (ФНК)
 116. Реінжирінг бізнес-процесів (МО)
 117. Ринок фінансових послуг (ФНК)
 118. Соціальне страхування (ОА, ФНК)
 119. Страхові послуги (ФНК)
 120. Страхування (ФНК)
 121. Соціальний менеджмент (МО)
 122. Статистика (М, ФНК)
 123. Соціальна статистика (СР)
 124. Стратегічне управління (ФНК)
 125. Теорія економічного аналізу (М) Управління фінансовою санацією підприємства (ФНК)
 126. Системи технологій (М, ФНК)
 127. Управління якістю (М)
 128. Управління персоналом (ДД)
 129. Фінансово-банківська статистика (ФНК)
 130. Фінанси (М, ФНК)
 131. Фінанси підприємств (М, ФНК)
 132. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва (ФНК)
 133. Фінансова санація та банкрутство підприємств (ОА)
 134. Фінансове планування (ФНК)
 135. Фінансове посередництво (ФНК)
 136. Фінансовий аналіз (ОА, ФНК)
 137. Фінансовий менеджмент (ФНК, МО)
 138. Фінансовий менеджмент у малому і приватному бізнесі (ФНК)
 139. Фінансовий ринок (ФНК)
 • Науково-дослідна практика (ФНК, ДД)
 • Дипломна робота магістра (ФНК, ДД)
 • Комплексний державний екзамен із «Економічної теорії» бакалавра (ФНК, ДД)
 • Комплексний державний екзамен за фахом бакалавра (ФНК, ДД)
 • Комплексний державний екзамен із психолого-педагогічної підготовки бакалавра ФНК, ДД
 • Комплексний державний екзамен спеціаліста (ФНК, ДД)
 • Дипломна робота спеціаліста (ФНК, ДД)

Умовні позначення:

 • ДД – Документознавство та інформаційна діяльність
 • ЗЛ – Здоров’я людини
 • М – Менеджмент
 • ОА – Облік і аудит
 • ПЗ – Правознавство
 • ПС – Психологія
 • СР – Соціальна робота
 • ФР – Фізична реабілітація
 • ФНК – Фінанси і кредит