Громадська організація студентів та викладачів

Повна назва організації Вінницька обласна громадська організація «Подільське молодіжне об’єднання “Без бар’єрів”»
Дата реєстрації у Міністерстві юстиції 17.05.2011 р.
Повна поштова адреса 21050, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Соборна, 11
Номер телефону та факсу для зв’язку (0432) 67-69-82 (тел./факс)
Адреса електронної пошти www.vsei.vinnitsa.com
Прізвище, ім’я, по батькові, посада керівника, номер телефону Присяжнюк Наталія Валер’янівна, методист з навчально-виховної роботи зі студентами з інвалідністю, (097) 4950499
Прізвище, ім’я, по батькові заступників керівника, № телефону Вонсул Оксана Ігорівна, студентка 2 курсу ВСЕІ Університету “Україна” (067)1674647 (тільки SMS)
Керівні органи організації Загальні збори, Правління
Загальна чисельність членів ВГО 72
Пільгові категорії осіб, які є членами ВГО, та їх кількість Інваліди дитинства, інваліди І, ІІ, ІІІ гр. 66 осіб
Мета діяльності ВГО Сприяння в освітньо-професійній підготовці; допомога у працевлаштуванні; залучення молоді з особливими потребами до активного громадського життя; співробітництво у напрямку європейської інтеграції осіб із інвалідністю, їх адаптації у громадському суспільстві та лобіювання їх інтересів в органах місцевого самоврядування; створення умов для творчої, навчальної, наукової та політичної реалізації молоді у співпраці із прогресивною світовою спільнотою.