Військова кафедра

Розпочато набір на військову кафедру

Сьогодні питання відновлення військових кафедр у ВНЗ для України стоїть на часі.

«Військова освіта студентів за програмою підготовки офіцерів запасу сприяє посиленню військово-патріотичного виховання студентської молоді», – зазначає директор Вінницького інституту Університету «Україна» Ганна Давиденко. «Ще у січні 2014 року до мене звернулись студенти напряму підготовки «Правознавство» із проханням створити військову кафедру в інституті. І вже з 10 жовтня 2014 року ми розпочинаємо набір на підготовку студентів за 11 військово-обліковими спеціальностями. В умовах, в яких сьогодні перебуває Україна, це питання є актуальним не лише для студентів-правників, а й усіх напрямів підготовки. Військову підготовку на добровільних засадах проходять студенти денної форми навчання, які на початок занять з військової підготовки навчаються на 2-му або 3-му курсі».

Для вступу на військову підготовку студент має бути громадянином України, придатним до військової служби за підсумками проходження у рік вступу військово-лікарської комісії щодо навчання за програмою підготовки офіцерів запасу, успішно пройти конкурсний відбір та своєчасно укласти контракт на навчання.

Військова підготовка студентів Вінницького інституту проводиться методом навчального збору (протягом місяця кожного року навчання) у м. Одеса, на базі Військової академії. Завершальним етапом військової підготовки є навчальний збір, який проводиться у військових частинах та Військовій академії протягом 30 діб у липні місяці. Навчальний збір завершується складанням студентами випускного екзамену з військової підготовки.

Після складання випускного екзамену студенти в урочистих умовах складають Військову присягу на вірність українському народові.

Студентам, які пройшли повний курс військової підготовки, склали випускний екзамен і прийняли Військову присягу та атестовані до офіцерського складу, після закінчення Вінницького інституту Університету «Україна» та отримання освітньо-кваліфікаційного рівня не нижче бакалавра наказом Міністра оборони України присвоюється первинне військове звання «молодший лейтенант запасу».

Випускники інституту з військовим званням офіцера запасу мають можливість розпочати службу на контрактній основі на посадах офіцерського складу структур Міністерства внутрішніх справ, Міністерства з надзвичайних ситуацій, Служби безпеки, Прикордонної служби, митниці тощо або зробити більш успішну кар’єру за цивільною спеціальністю.

Міністерство оборони України запрошує студентів-випускників (чоловічої та жіночої статі), які пройшли підготовку за програмою офіцера запасу, на військову службу за контрактом на посадах офіцерського складу.

Порядок подачі документів

Студенти, які виявили бажання проходити військову підготовку, мають подати заяву на ім’я декана факультету Вінницького інституту Університету «Україна».

Заява повинна містити такі дані:

  • прізвище, ім’я та по батькові студента;
  • номер навчальної групи та назву факультету, на якому він навчається;
  • громадянство;
  • придатність до проходження військової служби за станом здоров’я (за записом у приписному свідоцтві);
  • проходження строкової військової служби;
  • мотивація студента щодо проходження військової підготовки та його зобов’язання про виконання вимог, що ставляться до студентів під час проходження військової підготовки.

До заяви додаються ксерокопії (на окремих аркушах формату А4):

  • паспорта громадянина України (на лицьовому боці аркуша – 1-а та 2-а сторінки; на зворотному боці – сторінка з пропискою);
  • довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;
  • приписного свідоцтва.

Студенти, які виявили бажання проходити військову підготовку та оформили вищезазначені документи, належним чином допускаються до участі у конкурсному відборі. Під час проходження конкурсного відбору студент повинен мати при собі паспорт громадянина України, ідентифікаційний код та приписне свідоцтво. Без наявності даних документів студент для проходження конкурсного відбору не допускається.

Підготовка офіцерів запасу на факультеті здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.02.2012 р. № 48 «Про затвердження Порядку проведення військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу» та наказу Міністра освіти України та Міністра оборони України від 11.11.2004 р. № 531/857 «Про затвердження Інструкції про організацію підготовки офіцерів запасу з числа студентів вищих навчальних закладів».