Вступні випробування на освітній ступінь “магістр”

Галузь знань

Спеціальність

Магістр

Код

Назва

Код

Назва

за спорідненими спеціальностями

за іншими спеціальностями

02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Фаховий іспит

Іноземна мова

Додатково

Українська мова

05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія

Фаховий іспит

Іноземна мова

Додатково

Педагогіка

07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фаховий іспит

Іноземна мова

Додатково

Макроекономіка

073 Менеджмент

Фаховий іспит 

Іноземна мова

Додатково

Макроекономіка

22 Охорона здоров’я 227 Фізична терапія, ерготерапія

Фаховий іспит 

Іноземна мова

Додатково

Анатомія людини

23 Соціальна робота 231 Соціальна робота

Фаховий іспит

Іноземна мова

Додатково

Педагогіка