Бібліотека

Бібліотека – це наш скарб, це гордість нашого інституту. Завданням кожної бібліотеки є насамперед задоволення інформаційних потреб, пов’язаних із навчальною та дослідницькою діяльністю студентів і викладачів. В основі такої діяльності лежить відповідний фонд документів, інформаційно-пошуковий апарат тощо.

Фонд нашої бібліотеки накопичувався роками і на сьогодні складає 58 130 примірників. Це наукова, навчальна, художня література та фахові періодичні видання.

Від того, як укомплектована (якісно і кількісно) бібліотека, залежить якісне навчання студентів і підготовка викладачів. Процес комплектування відбувається у тісній взаємодії з науковцями кафедр.

В інституті працює філія обласної наукової бібліотеки ім. К.А. Тімірязєва, яка надає можливість студентам і викладачам замовляти літературу з її фондів згідно їхнього електронного каталога.

Читальна зала бібліотеки комп’ютеризована і дає можливість виходу на сайт обласної бібліотеки ім. К.А. Тімірязєва та інших бібліотек. Кількість місць у читальному залі становить 60, режим роботи бібліотеки з 8:30 до 17:30.