“Концептуальні засади розроблення національного рейтингу закладів вищої освіти”

Вінницький інститут Університету «Україна» сьогодні долучився до роботи Методологічного семінару “Концептуальні засади розроблення національного рейтингу закладів вищої освіти”, що проходить за підтримки та участі представників МОН України, Спілки ректорів вищих навчальних закладів України та Національного Еразмус+ офісу в Україні.

Головною проблемою рейтингування навчальних закладів в Украіні є відсутність єдиної, прозорої та незалежної методики побудови рейтингу. Саме питання визначення основних показників рейтингування ВНЗ сьогодні стає в основі дебатів більшості науковців України.

Як зауважив у своій доповіді перший заступник голови Комітету Верховної Ради України Співаковський О.В., Національний рейтинг має містити 2 основних аспекти: наукова діяльність та рівень працевлаштування випускників.

Інші науковці вважають, що рейтинг має будуватись на основі більшої кількості показників діяльності ВНЗ. Яким буде нова методика рейтингування, поки важко говорити, але всі науковці чітко визначились, що рейтингування буде носити мотиваційний характер як для вищих навчальних закладів, так і для кожного окремого науковця зокрема.