Всеукраїнська науково-практична конференція «Захист прав і свобод громадян у світлі вимог Конституції України»

26 квітня 2017 р. у Вінницькому інституті ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» розпочала свою роботу Всеукраїнська науково-практична конференція «Захист прав і свобод громадян у світлі вимог Конституції України».

Тематичні напрями роботи конференції:

  • Теорія та історія держави і права; конституційне право.
  • Цивільне право і цивільний процес; сімейне право.
  • Господарське право; трудове право; право соціального забезпечення.
  • Адміністративне право і процес; фінансове право.
  • Кримінальне право та кримінальний процес; криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.
  • Міжнародне право.
  • Професійне становлення майбутніх спеціалістів в інтеграційних умовах.
  • Бібліотечна та архівна справа як важлива складова інформаційно-комунікаційної діяльності.